Kenőanyag kereskedelem vállalkozásoknak,

hogy olajozottan menjenek a dolgok!

Veszélyes hulladék elszállítás

veszelyes-hulladek-kezelese

A fáradt olaj az egyik leggyakoribb veszélyes hulladék, melynek sorsa, kezelése - akárcsak más európai országokban - nálunk sem rendezett, ezért gyakran lehet környezetszennyezés oka. Mind az ipari termelés mind pedig a közlekedés során felhasznált kenőanyagok a használat során idővel "elfáradnak", elvesztik viszkozitásukat, és cserére szorulnak.

A LubLand Kft. az ÖKO 2000 Környezetvédelmi KFT-vel áll kapcsolatban, amely a kenőanyagok elhasználódásának következtében keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését és kezelését végzi, megakadályozva ezzel környezetbe kerülésüket. Ezáltal maximálisan eleget tudunk tenni a környezettudatosságunk és a jogszabályok által támasztott követelményeknek, elősegítve ezzel az elhasználódott kenőanyagok kezelését, újrahasznosítását.

Amennyiben kérdése lenne a veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatban, kérjük, keresse bizalommal az ÖKO 2000 Környezetvédelmi KFT.-t, az alábbi elérhetőségen: www.oko2000.hu

Az alábbi felsorolás a gyakorta előforduló ipari veszélyes hulladék típusokat és azok megfelelő EWC kódjait és megnevezését tartalmazza.

 

EWC kódszám Megnevezés
02 01 08* Veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok
05 01 06* Üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok
05 01 09* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszapok
05 01 12* Savas olajok
06 03 15* Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok
07 01 04* Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
08 01 11* Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok
08 01 13* Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-iszapok
08 03 12* Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok
08 03 17* Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
09 01 01* Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok
09 01 02* Vizes alapú ofszetlemez előhívó oldatok
09 01 04* Rögzítő (fixír) oldatok
10 01 04* Olajtüzelés pernyéje és kazánpora
11 01 98* Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok
11 03 02* Egyéb hulladékok
12 01 07* Halogénmentes, ásványolaj alapú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat)
12 01 09* Halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok
12 01 10* Szintetikus hűtő-kenő olajok
12 01 12* Elhasznált viaszok és zsírok
12 01 14* Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok
12 01 18* Olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)
12 01 19* Biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj
13 01 10* Klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok
13 02 05* Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
13 02 08* Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok
13 03 07* Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok
13 05 01* Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok
13 05 02* Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok
13 07 01* Tüzelőolaj és dízelolaj
13 07 02* Benzin
13 08 99* Közelebbről nem meghatározott hulladékok
14 06 03* Egyéb oldószerek és oldószer keverékek
15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
15 01 11* Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat
15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
16 01 07* Olajszűrők
16 01 11* Azbesztet tartalmazó súrlódó betétek
16 01 13* Fékfolyadékok
16 01 14* Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok
16 03 05* Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok
16 06 01* Ólomakkumulátorok
16 07 08* Olajat tartalmazó hulladékok
17 02 04* Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa
17 04 09* Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok
17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek
19 01 13* Veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
19 08 11* Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
20 01 21* Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
20 01 26* Olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től
20 01 27* Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták
20 01 33* Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

Keressen minket bizalommal, kérjen bővebb tájékoztatást kötelezettségmentesen!   Kapcsolatfelvétel